Ocena Informacja

Ocena Informacja«

"czytamy "ocena energetyczną

przykładowa ocena energetyczna na  przykładzie budynku jednorodzinnego 

 ..

Krok I -Sprawdzamy czy budynek w stanie istniejącym spełnia normę EP<150 kWh/m2 /rok

na poczatek 2

 

Krok II -

a)Jeżeli budynek NIE SPEŁNIA Ep<150 w stanie obecnym, musimy zobaczyc zalecenie termomodernizacyjne oraz proponowany wariant  którego zastosowanie pozwoli osiągnąc wymaganą wartość wskaźnika EP

dobrany jest wariant którego wykonanie spełni wymagania programu

zalecenia 2

b)Jeżeli budynek  SPEŁNIA Ep<150 w stanie obecnym, NIE musimy wykonywać żadnych prac termomodernizacyjnych

 

Krok III -Sprawdzamy obliczone zapotrzebowanie nowego źródła ciepła

a)Jeżeli budynek NIE SPEŁNIA Ep<150 - moc cieplna po modernizacji

b)Jeżeli budynek  SPEŁNIA Ep<150 moc cieplna w stanie istniejącym

piec kw 2

Krok IV - dodatkowe zalecenia prac  na dostosowanie CO do nowego źródła ciepła

koszt wymiany 2

Krok V - realizujemy wymiane /szukamy ofert handlowych -zakładka Ankieta na tej stronie /