Ocena Informacja

Ocena Informacja«

"czytamy "ocena energetyczną

przykładowa ocena energetyczna na  przykładzie budynku jednorodzinnego 

 ..

Krok I -Sprawdzamy czy budynek w stanie istniejącym spełnia normę EP<150 kWh/m2 /rok

na poczatek 2

 

Krok II -

a)Jeżeli budynek NIE SPEŁNIA Ep<150 w stanie obecnym, musimy zobaczyc zalecenie termomodernizacyjne oraz proponowany wariant  którego zastosowanie pozwoli osiągnąc wymaganą wartość wskaźnika EP

dobrany jest wariant którego wykonanie spełni wymagania programu

zalecenia 2

b)Jeżeli budynek  SPEŁNIA Ep<150 w stanie obecnym, NIE musimy wykonywać żadnych prac termomodernizacyjnych

 

Krok III -Sprawdzamy obliczone zapotrzebowanie nowego źródła ciepła

a)Jeżeli budynek NIE SPEŁNIA Ep<150 - moc cieplna po modernizacji

b)Jeżeli budynek  SPEŁNIA Ep<150 moc cieplna w stanie istniejącym

piec kw 2

Krok IV - dodatkowe zalecenia prac  na dostosowanie CO do nowego źródła ciepła

koszt wymiany 2

Krok V - realizujemy wymiane /szukamy ofert handlowych -zakładka Ankieta na tej stronie /

=========================================================================================================

Lista osób biorących udział w zamówieniu dotyczącym wykonania ocen energetycznych budynków dla beneficjentów /potencjalnych beneficjentów oraz odbiorów końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza RPO WM 2014-2020 ,dla Sebregionu Tarnowskiego

Artur Kawa

Tomasz Janta

Anna Rapacz

Anna Czapla

Karolina Węgrzyn

Dawid Groński

Bartłomiej Famulski

Damian Bryg

Damian Kozaczyński

Sebastian Kazior

Magdalena Machała

Monika Brzuszko

Karol Mzyk

Piotr Misiaszek

Krystian Procner

Jagoda Osuch

Barbara Raczyńska

Artur Makuła

Jędrzej Hyclak

Marcin Gutwin

Krystyna Kmita

Iwona Kaczmarczyk

Grzegorz Moskal

Paulina Lipa

Patryk Świerczek

Marzena Admczuk

Arkadiusz Kinasz

Aleksander Wąs

Katarzyna Huss